Month: August 2019

Thủ tục làm Hộ chiếu phổ thông

Mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông Thủ tục cấp hộ chiếu cho trẻ em dưới 14 tuổi. – Trường hợp có trẻ em dưới 14 tuổi đi kèm thì Tờ khai xin cấp hộ chiếu lần đầu yêu cầu phải có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nên phần […]

Back To Top